I Buskerud i vårt västra grannland Norge har man tagit tag i slöseriet med gatlampor som i onödan lyser upp ensliga vägar. Istället satsar kommunen på smarta gatlampor som dimmas till 20 procents styrka när det är tomt på vägarna. Teststräckan längs med norska Tyrifjorden är på nio kilometer och där har 220 lyktstolpar försetts med ett automatiskt dimmersystem. Tekniken är enkel och innebär att stolparna har försetts med radar som övervakar vägen – och när en bil närmar sig så slås full effekt på.

Systemet installerades i oktober 2017 och redan första månaden syntes en avsevärd effekt. Lamporna dimmades under 76 procent av tiden och stolparna sparade 2 100 kWh i veckan. Givet att det fortsätter i samma takt räknar man med att hela investeringen är avbetalad på 4,5 år.

 

Text: Pia Runfors