Nio år. Så lång tid tar det för hälften av alla nyanlända i Sverige att få jobb, enligt statistik från SCB. Det håller inte. Framför allt inte som det faktiskt finns en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. För att skynda på den processen startade Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker.

– Vi vill ta tillvara den kompetens som finns idag och göra det snabbt och enkelt att matcha företag med praktikanter. Det ska inte behöva ta så många år att få in en fot på arbetsmarknaden som det ofta gör idag, säger Mattias Lindberg, ansvarig för kundrelationer på Jobbsprånget.

Jobbsprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Mattias Lindberg är tydlig med att Jobbspåret är just ett praktik- och matchningsprogram, inte ett rekryteringsföretag.

– Jag tror att det är en av våra framgångsfaktorer – att vi är tydliga med att vi förmedlar praktikplatser, inte jobb. Vi ställer inga krav på arbetsgivarna att de måste erbjuda jobb efter praktiken.

– Men vi förklarar för de nyanlända att de lär sig och får nya kontakter genom att komma ut och praktisera. Det gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Och faktum är att många faktiskt får jobb efter praktikperioden.

Jobbsprånget har sitt ursprung i Tekniksprånget, IVAs praktikprogram som framgångsrikt har givit praktikplatser till många gymnasieelever.

– Arbetsgivarna frågade om vi inte kunde göra samma sak för nyanlända. Många företag efterfrågar enkla kontakter för att hitta lämpliga kandidater och de visste att vi har de erfarenheter, processer och nätverk som krävs, säger Eva Glaumann, projektledare på Jobbsprånget.

Jobbsprånget kom igång på allvar 2016 och samarbetar idag med cirka 100 arbetsgivare på ett 40-tal orter i landet. Hittills har 90 personer fått praktik via Jobbsprångets program. Av de 30 som var med i pilotprojektet och är klara har 75 procent fått anställning. De flesta hos den arbetsgivare där de gjorde praktiken.

– Vår ambition är att inom fem år samarbeta med 350 arbetsgivare och erbjuda 4 000 praktikplatser.

Jobbsprånget, som finansieras av Wallenbergsstiftelserna, samarbetar med Arbetsförmedlingen och finns också med i regeringens budget för integration fram till 2019.

Text: Pia Runfors

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 3 2017