I det nionde avsnittet träffar vi Johan Kuylenstierna som är VD för forskningsinstitutet Stockholm Environment Insitute och berättar i avsnittet om vad hans arbete som verkställande direktör innebär och hur hans väg dit har sett ut. Johan berättar även om vad han ser för miljörelaterade utmaningar framöver samt vad som är det är som gör att just hållbarhet är extra intressant att jobba med.

Intervjun med Johan utgör en av intervjuerna som gjordes under Samhällsbyggnadsdagarna 2015.