I Sverige och Europa väntar stora bostadsbestånd på att renoveras – men används verkligen resurserna vid ombyggnader på bästa sätt? Ahmet Anil Sezer har forskat på hur platschefer mäter produktiviteten i ombyggnadsprojekt. Han konstaterar att bättre mätmetoder kan spara både tid och pengar – och samtidigt minska påverkan på miljön.

Min forskning har som mål att förbättra produktiviteten och hållbarheten i ombyggnadsprojekt. Jag ger en överblick över hur platschefer idag mäter och använder sina resurser. Det är viktigt, för när vi vet hur detta fungerar idag, då kan vi också göra något åt de problem som finns

I sin forskning konstaterar han att dagens traditionella mätmetoder inte ger en särskilt bra bild av om ombyggnadsprojekten hade kunnat genomföras effektivare. Ett skäl är att mätningarna ofta är begränsade till enkla nyckeltal baserade på golvyta, som inte säger mycket om huruvida resurserna i projektet har använts på bästa sätt.

Ahmet har också granskat hur IT-stöd används för att planera och genomföra ombyggnader idag, och framhåller att mycket tid skulle kunna sparas i projekten om de verktyg som finns utnyttjas bättre.

Ahmet Anil Sezer är teknologie doktor på Chalmers, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och har precis disputerat med en avhandling om hur platschefer mäter produktiviteten i ombyggnadsprojekt. Forskningen gäller lokaler och flerbostadshus, och målet är att visa på de problem som finns – för att därigenom kunna förbättra produktiviteten och hållbarheten vid renoveringar och ombyggnader. Med tanke på alla stora renoveringsprojekt som väntar, både i Sverige och övriga Europa, är hans forskning högaktuell. Ahmet pekar på konkreta förbättringsmöjligheter för branschen, som även skulle minska dess miljöpåverkan.

Kotakt:
Ahmet Anil Sezer
ahmeta@chalmers.se