Med Sb-registret som är framtaget av Samhällsbyggarna kan du enklare söka företag som utför olika uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn!

-Samhällsbyggarna har tagit fram ett register där det ska gå att söka företag som utför den del av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet slutat med, säger Sara Haasmark, men givetvis kan registret användas för alla typer av sökningar när det gäller företag inom Samhällsbyggnadssektorn, avslutar Sara Haasmark.

Lantmäteriet har upphört med delar av sin uppdragsverksamhet och istället styrt över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

Från och med den 1 januari 2017 upphörde delar av uppdragsverksamheten. 

  • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
  • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
  • Nybyggnadskartor*
  • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
  • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

Läs mer om Lantmäteriets beslut här!

Hitta din Samhällsbyggare här!