Det är vårt jobb som samhällsbyggare att göra världen bättre och en viktig del i detta är att försöka förstå innebörden av ny teknik och hur vi ska förhålla oss till den. Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Här i Sverige har diskussionen kommit att kretsa helt kring integritetsfrågan. Vi har reglerat hårt för att slippa ha polisen, pressen eller grannen kikandes genom fönstret med en fjärrstyrd helikopter. Samtidigt, utanför Sveriges gränser, ökar användningen explosionsartat inom bland annat säkerhet, jordbruk, tjänster och datainsamling.

Gällande drönare så har Stockholms handelskammare granskat ämnet och släppte en omfattande rapport redan i maj 2015. Lagstiftning kring drönare pågår både på EU-nivå och i Sverige, där högsta förvaltningsdomstolen i oktober slog fast att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få flyga drönare som är utrustad med kamera. Regeringen med näringsminister Mikael Damberg (S) i spetsen reagerade relativt starkt på detta och har tillsatt en egen utredning avseende lagstiftningen som förväntas vara klar i juni nästa år.

Drönare har fler tillämpningar än vi idag kan föreställa oss. Samtidigt måste man ha full respekt för de invändningar mot tekniken som finns. Jag tejpar själv för kameralinsen på min laptop och jag är den förste att hålla med om att vi skall slå vakt om vår integritet. Jag förstår att man inte vill höra surrandet från en svärm drönare på stan och att man inte vill skada sig för att en förare är oaktsam eller för att en programvara felar.

En snabb utblick visar att Domino’s Pizza har börjat leverera pizzor med drönare på Nya Zeeland (den första pizzan som levererades var något så udda som en kyckling-tranbär) och man planerar att flyga ut detta – inledningsvis – i Australien, Belgien, Frankrike, Holland, Japan och Tyskland. Fågelvägen innebär snabbare leveranser än vad jag kan få från cykelbuden i Stockholm. Det är ett billigare leveranssätt och dessutom säkrare eftersom vi inte behöver utsätta en ungdom på cykel för stockholmstrafiken. https://goo.gl/7ik8kt

I Storbritannien har Amazon Prime Air lanserats i begränsad omfattning vilket är paketleveranser med autonoma små helikoptrar på 30 minuter efter beställning. Nästgårds har finländska Postii börjat titta på att ersätta brevbärandet till olönsamma och svårtillgängliga fastigheter med drönare. Postnord, som ägs till 60% av svenska staten (det vill säga dig och mig), står bredvid och tittar på. https://goo.gl/fhS8n2, https://goo.gl/z1vCuO

Företaget Matternet, nyligen uppköpt av Mercedes-Benz, vill sätta upp ett nätverk med samverkande drönare för materia-transporter på nationell eller till och med kontinental nivå. Man har visat att kostnaden för att transportera 2kg över 10km på detta sätt är lite över 2 kronor (25 cent USD). Nätverket skulle samtidigt vara responsivt och samverka med exempelvis räddningstjänsten för omedelbar leverans av förstahjälpen-utrustning och hjärtstartare nödsituationer. I en pilotstudie kom man fram till att för Lesotho, ett land i Sydafrika som är till ytan jämförbart med Småland, skulle hela investeringen för att skapa den infrastrukturen ligga på ca 8 miljoner kronor (0,9 miljoner USD). https://goo.gl/Sxvy3T

Vem har inte funnit sig själv nedsjunken i soffan hemma, kanske förkyld, en kväll när det är flera minusgrader ute. Föreställ er nu att vi har ett drönarnätverk likt Matternet på plats i Sverige. Fastigheter i staden kan ansluta sig precis som man ansluter till exempelvis fiber- eller VA-nätet, det vill säga genom en investering i en anpassning av fastigheten. Kanske bygger vi snart drönarkupor på taken bredvid de för tillfället så populära bikuporna (för dem som inte nöjer sig med leverans till balkongen). Efteråt har man tillgång till säkra, billiga och personliga drönartjänster från stadsnätet direkt till sitt hem eller sin arbetsplats. Mat. Febernedsättande. Dygnet runt, året runt.

Det är upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning men vi måste börja äga och nyansera drönarfrågan. Det är oacceptabelt att vi begränsar diskussionen och regleringen till att enbart handla om övervakning och hobbyverksamhet. Drönartekniken är bevisligen på stark frammarsch över hela världen, myndigheter i USA räknar med att ha över en halv miljon drönare i luften inom några år, och vi som samhällsbyggare måste inse att vi kan stå inför en verklig teknikrevolution inom vår sektor. Tillämpningarna är oändliga bara inom det vi kan föreställa oss idag och vi har möjligheten att med en i sammanhanget liten investering skapa ett helt nytt skikt i infrastrukturen. https://goo.gl/X5FFZe

Som avslutning vill jag säga att jag uppmuntrar till egen research och diskussion. Kontakta mig gärna med era åsikter och om ni har ny information. Men framförallt: diskutera saken med er omgivning – berätta vad ni tror om drönartekniken! Vi som samhällsbyggare förväntas självklart ha insikt i ny teknik inom vårt område och med vår expertis är det upp till oss att avgöra var frågan tar vägen och hur lång tid den skall ta på sig. Jag tror att, som frågan ser ut idag, riskerar Sverige, och kanske framförallt Stockholm med Bromma som ensam ägare av luftrummet, att hamna rejält på efterkälken.

Övriga källor
“Högsta förvaltningsdomstolen väljer nu att lyssna på datainspektionen och kräver tillstånd för att flyga drönare med kamera” https://goo.gl/YpemKY

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2015:3: “Släpp fram drönarna – Drönarna kommer att förändra vår stadsbild och förbättra våra liv om vi tillåter dem att flyga och för det krävs rätt sorts regler.” https://goo.gl/NBEumP

Axel Bronder är Civilingenjör inom Samhällsbyggnad. Han är utbildad vid KTH med inriktning Geografisk IT och är medlem i Samhällsbyggarnas IT-sektion som han kom i kontakt med genom Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram Ung ledare. De senaste åren har han som konsult jobbat med att göra kommuner och och nätbolag mer effektiva med hjälp av smartare, robustare, IT-system och med mer tillförlitligt geografiskt data. axel.bronder@outlook.com  https://www.linkedin.com/in/brondera