Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats.

  • Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring.
  • Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier.
  • Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
  • Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund.

De fyra projekten delar på elva miljoner kronor. Målet är att få fram konkret och framåtblickande kunskap till nytta för både besöks- och handelsnäring. Projekten behandlar till exempel om hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.

DELA
Föregående artikelHitta en samhällsbyggare med ny tjänst från Samhällsbyggarna
Nästa artikelTid för trä

Tidningen är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning.

Samhällsbyggaren belyser på ett kvalitativt sätt samhällsbyggnadssektorn. Tidningen utformas i samförstånd mellan branschen och journalister för att nå en hög kvalitet.