Nio projekt får sammanlagt 80 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Bland dem som får finansiering är ett projekt som ska göra det lättare att skydda verksamheter från IT-angrepp, ett projekt som ska göra det lättare att ta tillvara på organiskt avfall från hushåll så att det blir en resurs för odling och energiproduktion samt ett projekt som ska bidra till att göra samhällsinformation praktiskt tillgänglig för alla, bland annat nyanlända och personer med lässvårigheter

Projekten drivs i form av samarbeten mellan flera aktörer och finansieringen från Vinnova utgör mellan 30 och 50 procent av den totala budgeten.