Branschen är i stort behov av duktiga lantmätare. Men det utbildas för få. På tok för få. Under paraplyet Initiativet har därför ett antal företag och myndigheter samlats för att försöka göra något åt det. Målet är att skapa opinion och genomföra arrangemang som ska locka studenter till att utbilda sig till lantmätare.

I slutet av april går det första arrangemanget av stapeln. Då arrangerar Initiativet ett stort event på Söder i Stockholm. Under en helkväll bjuds studenterna på mat och dryck, underhållning samt föredrag från företag och myndigheter. Eventet ger även studenterna möjlighet till studiebesök hos arbetsgivare, sommarjobb och praktik. Tanken är att Initiativets event ska återkomma minst en gång om året.

För mer information om initiativet: www.initiativet.info