Konferens om industrialiserade lertekniker i modernt och miljövänligt byggande

0
1062

Den 12:e maj arrangeras i Lund för första gången någonsin i Sverige en stor internationell konferens med temat lera som byggnadsmaterial. Syftet med konferensen är att sprida information om och skapa dialog kring lera som modernt material, dess fördelar för brukare och boende samt hur lera kan användas på ett effektivt och storskaligt sätt i byggprojekt.

Varför lera?
Lera är ett fantastiskt material vars egenskaper tillgodoser flera av våra moderna krav för byggnadsmaterial. Fördelarna är många och väl undersökta internationellt.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket fördelaktigt ur eftersom det är giftfritt och går att återvinna till fullo. Lera har ett minimalt koldioxid-avtryck och har mycket goda effekter på inomhusklimatet på grund av sina luftrensande och fuktbuffrande egenskaper.

Rent estetiskt bjuder lera på stora möjligheter, vilket fler och fler arkitekter börjar upptäcka.

Lera är ett material som annars brukar förknippas med historiska byggnader och byggnadsvård, men i bland annat Tyskland är det en industri som idag omsätter miljardbelopp. Där har man tagit fram industrialiserade lerprodukter som används till storskaliga, moderna och hållbara byggprojekt som t.ex. kontorsbyggnader och museer.

Konferensen den 12 maj i Lund
Talarna på konferensen är internationellt erkända forskare på området, arkitekter samt representanter för två av de största producenterna av lerprodukter i Tyskland. Målgruppen är arkitekter, beställare, entreprenörer, akademiker.

Huvudarrangör är Hållbart Byggande i Syd (HBSyd), ett nätverk som arbetar för att främja hållbart byggande, i samarbete med Chalmers.

Kontakt
www.hbsyd.se
Marcus Beskow (markus.beskow@icloud.com).