På lördag, 25 mars, mellan kl 20:30-21:30 är det dags för världens största klimatmanifestation. Lejonfastigheter släcker ned sex fastigheters fasadbelysning för att symboliskt visa att klimatfrågan är viktig för företaget.

Earth Hour arrangeras för elfte året och årets tema är Tillsammans för klimatet. Tillsammans är också Lejonfastigheters ledord för att nå Linköpings kommuns mål att vara en koldioxidneutral kommun 2025.

–  För oss är det viktigt att tillsammans med kommunen, universitetet och övriga kommunägda bolag diskutera hur vi gemensamt kan göra mer för att nå kommunens mål, säger Maria Widfeldt, Lejonfastigheters hållbarhetschef, och fortsätter:

–  Som ytterligare ett led i denna viktiga fråga, och som inspiration för fortsatt arbete är jag stolt över att kunna presentera Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige, som vår gästtalare på nästa Green Drinks by Lejonfastigheter den 11 maj.

Stort engagemang
Ifjol, när Earth Hour fyllde tio år, slogs ett nytt globalt rekord med nära en miljard människor i 178 länder som deltog i manifestationen. I Sverige är engagemanget fortsatt stort – 84 procent av Sveriges kommuner deltog och halva svenska befolkningen släckte eller gjorde klimataktiviteter.

Syftet med Earth Hour är inte en energisparkampanj. Avsikten är att klimatförändringarna måste tas på allvar, att skapa engagemang och inspirera till beteendeförändringar, och att släcka lamporna blir en viktig symbolhandling.

Släcker för åttonde året
Lejonfastigheter har deltagit och släckt ned fastigheter sedan år 2009 och gör så även i år. På lördag mellan klockan 20:30-21:30 kommer fasadbelysningen och/eller delar av belysningen på sex av våra fastigheter i Linköping att släckas ner:

Sporthallen

Stifts- och landsbiblioteket

Stångs Magasin

Saab Arena

Stora teatern

Stadshuset

För ytterligare information, välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Maria Widfeldt, på telefon 013-29 47 79 eller via e-post till maria.widfeldt@lejonfastigheter.se