Nu har arbetet med Miljöbyggnad 3.0 kommit så långt att projektet kan presentera remissversionen av den nya manualen. Den som har synpunkter är välkommen att skicka in dom före den 15 mars 2017.

Under arbetet har varje del av Miljöbyggnad analyserats, granskats och diskuterats och samtliga indikatorer har genomgått en översyn. Allt i systemet har varit öppet för diskussion, men utgångspunkten har varit att majoritetens synpunkter ska vara de som används i den nya version av Miljöbyggnad som tas fram. Detta har nu resulterat i en remissversion, som finns att ladda hem på Sweden Green Building Councils hemsida.

Arbetet med en översyn och komplett uppdatering av Miljöbyggnad inleddes under 2015 med arbetsseminarier runt om i landet för att få in användarnas synpunkter på systemet. Dessa synpunkter låg sedan som grund för en förstudie om vad nästa version av Miljöbyggnad skulle inkludera – vilket konstaterades vara en total översyn av systemet efter fem års drift.

Projektet har drivits med hjälp av arbetsgrupper. Dessa grupper har involverat över 200 personer från bygg- och fastighetsbranschen samt akademin – det rör sig om totalt tolv arbetsgrupper med cirka tio experter i varje grupp, som haft återkommande möten, samtal och korrespondens. Läs mer om arbetsgrupperna på projektsidan för MB3. Utöver dessa arbetsgrupper har projektet haft remissgrupper för varje ämne, för att få återkoppling på det arbete som görs. Möjligheten att delta i arbetet öppnades för alla intresserade parter i augusti 2015 och fokus låg på att få en bred expertis inom grupperna med mycket erfarenhet. Arbetsgrupperna påbörjade sitt arbete i september 2015.

Arbetsgruppernas arbete ledde till en hearingversion, som publicerades i juni 2016. Denna hearingversion var en sammanfattning av hur grupperna ansåg att Miljöbyggnad skulle utvecklas. Synpunkter på denna hearingversion kunde sedan lämnas vid sex separata hearings i olika delar av landet, från norr till söder, och även skickas in till Sweden Green Building Council. Dessa synpunkter har sedan tagits i beaktning i arbetet med en remissversion.

Här hittar du remissversionen av Miljöbyggnad 3.0