Undersökning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar hur stor del av den privata sektorns finansieringspotential som finns tillgänglig för kommuner att bli “smarta”. Förutom omfattande förändringar är det allt fler kommuner som är intresserade av att initiera mindre projekt. Med hjälp av finansiering från den privata sektorn kan kommuner få tillgång till ytterligare kapital för smarta investeringar.

Genom att investera i en rad mindre projekt som vanligtvis kostar från några tiotusen till flera miljoner kronor blir allt fler städer runt om i världen “smarta. SFS har genomfört en global studie i 13 länder för att uppskatta den potentiella finansiering som de övre 40 procenten av dessa länders städer och kommuner kan få tillgång till för småskaliga investeringar med tillgångsbaserad finansiering från den privata sektorn, genom en så kallad SmartStart modell. Den offentliga sektorns budget är ofta inte tillräcklig för att kommuner ska kunna dra nytta av fördelarna med en ”smart stad”- omvandling. Därför har alternativa finansieringsmodeller från den privata sektorn blivit allt viktigare. SmartStart-modellen visar i vilken utsträckning tillgångsbaserad finansiering, såsom finansiell och operationell leasing, hyra och avbetalning, skulle kunna bidra till en smart stad omvandling. I studien uppskattar man att den privata sektorn skulle kunna förse de skandinaviska länderna med ca 21 miljarder kronor för finansiering av dessa investeringar.

Undersökningen identifierade nio initiativ som har visat ge tillförlitlig avkastning på investering och som finansieras med tillgångsbaserad finansiering. Dessa är: (1) byggnadskontroll (energieffektivitet), (2) förbättrad medicinteknik, (3) självservice för medborgare via internet, (4) fordonsdirigering, (5) parkeringssystem, (6) vägavgifter, (7) underlättande för  mobil arbetsstyrka, (8) e-bussar och e-fordon och (9) lågenergi gatubelysning.

Tillgångsbaserade finansieringslösningar är välpassande för SmartStart-investeringar, lätt-tillgängliga, prisvärda samt snabba och enkla att sätta upp. De har även en hög transparens för kostnads- och intäktsanalyser. Dessa finansieringsmodeller kan ofta bli självfinansierade tack vare de besparingar de ger, vilket i sin tur kan frigöra kapital för andra initiativ. Olika finansieringslösningar kan användas beroende på vad som är mest passande för projektet.

”Städer och kommuner runt om i världen har ett ökat intresse för smart utveckling, att förbättra effektiviteten i lokala tjänster, öka hållbarheten och livskvaliteten för invånarna samt bidra till ökad konkurrenskraft. Med tillgångsbaserad finansiering från den privata sektorn kan kommuner genomföra alla sina SmartStart-investeringar på kortare tid”, säger Gunnar Skagerlind försäljningschef Industri på Siemens Financial Services. ”Genom att diversifiera sina finansieringskällor för smarta investeringar kan städer dra nytta av besparingar och förbättringar av tjänster för medborgare utan fördröjning”.

Metod:
SmartStart-modellen uppskattar den tillgängliga finansieringsvolym från den privata sektorn som en stad kan utnyttja för att finansiera sina SmartStart-investeringar. I samtliga fall samlades fallstudier och undersökningar med leverantörer, samt data angående befolkningstätheten och tillgänglighet av tillgångar för att kunna uppskatta kostnaderna för investering per capita. Den inhämtade datan användes sedan för att uppskatta vilka finansieringsvolymer som finns tillgängliga för SmartStart projekt för varje land. Intervjuer har även genomförts med ekonomichefer i USA, Europa, Kina och Indien för att validera uppskattningarna.

Den fullständiga undersökningen finns tillgänglig på länken här

Mer information om Siemens Financial Services hittar du på www.siemens.com/finance

Kontakt:

Namn: Jessica Bello, Tel.: +44 (0)20 7402 0510
E-post: jessicabello@thoughtsparkagency.com

Siemens AG (Berlin och München) är ett globalt teknikföretag som har stått för stor ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalism i mer än 165 år. Företaget är aktivt i fler än 200 länder med fokus på områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. Som en av världens största tillverkare av energieffektiv, resursbesparande teknik är Siemens nr 1 inom konstruktion av vindkraftverk offshore, en ledande leverantör av kombinerade cykelturbiner för kraftproduktion, en stor leverantör av kraftöverföringslösningar och en pionjär inom infrastrukturlösningar samt automatiserings-, driv- och programvarulösningar för industrin. Företaget är också en ledande leverantör av medicinsk bildutrustning – så som datortomografi och magnetisk resonanstomografisystem – samt ledande inom laboratoriediagnostik och klinisk IT. Under räkenskapsåret 2014, som slutade den 30 september 2014, genererade Siemens intäkter från löpande verksamheter om 71,9 miljarder euro och nettoinkomst om 5,5 miljarder euro. I slutet av september 2014 hade företaget omkring 357 000 medarbetare världen över. Mer information finns på Internet på www.siemens.com.