Regeringen vill snabbutreda kompetensen inom byggbranschen. Målet är att identifiera var man har brist på arbetskraft och även att föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor och nyanlända lockas till branschen. Uppdraget kommer även att ge oss en övergripande bild av pågående insatser och vad som måste göras för att kunna stimulera bostadsbyggandet.

Uppdraget ska vara klart redan 20 december 2016.