Programmet syftar till att öka deltagarnas personliga och yrkesmässiga utveckling, skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggare och Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

Allmänt om programmet:
Programmet pågår under hösten 2017 – våren 2018 och består av 3 gemensamma träffar och 4 möten mellan mentor och adept utöver de gemensamma och mentorerna kommer att få möjlighet att delta i en utbildning inför mentorsuppdraget. Målgruppen för programmet är personer som vill utvecklas i sin yrkesroll. Ett antal platser är vikta för studenter och därmed kostnadsfria.

Kommentarer från tidigare deltagare

Anna Dahlman Petri, Avdelningschef WSP var mentor i Samhällsbyggarnas Mentosrsprogram 2014

“Det var intressant att få möta en annan kompetent person utanför de formella ramarna och diskutera samt utbyta erfarenheter.”


För frågor kring programmet är du välkommen att kontakta Ebba von Schwerin, ebba@pmsearch.se, som kommer att leda programmet. Carl Kristoffersson, ansvarig för sektionen Young Professionals på Samhällsbyggarna, carl.kristoffersson@afconsult.com, Ina Wickström, utbildningsansvarig på Samhällsbyggarna ina.wickstrom@samhallsbyggarna.orgeller Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna, sara.haasmark@samhallsbyggarna.org.

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med över 5000 medlemmar. Alla som verkar inom Samhällsbyggnadssektorn är välkomna som medlemmar. Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla. Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.