Bland landets teknik och designföretag (STD) uppger 90 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Kommande halvår blir ännu bättre, tror 40 procent. Det framgår av Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport.

– Företagen inom STD går mycket bra för närvarande, de är till och med branschbäst i vår undersökning, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen som förbundet gjort, bygger på enkätsvar från förtroendevalda på landets ingenjörstäta företag.

– Att det är full fart speglas också av att två tredjedelar av de svarande inom STD-området uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna, säger Staffan Bjurulf.

Resultatet visar även att det bland tjänsteföretagen är ungefär hälften som har egen verksamhet inom forskning och innovation (FoI). En siffra som är betydligt lägre än motsvarande för industrisektorn, där det är 77 procent. Mycket av insatserna inriktas på att skapa bättre insikt i kundernas behov, närmare två av tre tjänsteföretag arbetar aktivt med just det.

–  Vår analys visar att det finns en hel del potential för tjänsteföretagen att växla upp sitt innovationsarbete. Lyckas företagen accelerera i det så kommer vi helt klart att se fortsatt starka siffror för det här branschområdet, avslutar Staffan Bjurulf.

Sammanfattning av läget för branschområdet STD i Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport mars 2017

Konjunkturen

90% av STD-företagen säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation

40% av STD-företagen bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår

0% av STD- företagen tror att det blir sämre

50% av tjänstemännen i IKEM-företagen upplever en för hög arbetsbörda

2 av 3 STD-företag uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Innovationskapaciteten

50% av STD-företagen bedriver eget forsknings- och innovationsarbete

21% STD-företag uppger att tillgång till kompetenta arbetskraft är ett hinder för FoI-arbetet

För mer information

Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer, 073-360 61 70

Alexander Orlinge, kommunikatör på Sveriges Ingenjörer 070-962 47 33