Svensk Byggtjänst startar satsning mot sexism – och utmanar andra branscher

0
1068

Medie- och kultursektorn har hittills fått ta den största smällen i samband med #metoo. Men problemen är stora i hela näringslivet. I byggbranschen är kvinnoförnedrande attityder utbredda. Därför startar Svensk Byggtjänst en långsiktig satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektor under vinjetten ”Jämt på jobbet”. Och utmanar andra branscher att göra liknande satsningar.

Det säger Svensk Byggtjänsts VD, Urban Månsson, som lanserar satsningen och sina åsikter i frågan i en debattartikel i Dagens Industri.

Satsningen ”Jämt på jobbet” innebär bland annat att Svensk Byggtjänst långsiktigt och löpande ska hårdbevaka jämställdhetsfrågan i byggsektorn. Och kontinuerligt ta fram material för utbildning och utveckling mot sexism i branschen.

– Först fick mediebranschen ta emot en rejäl smäll vad gäller sexism och ojämställdhet. Sedan kom uppropet från kvinnliga skådespelare som utsatts för övergrepp, konstaterar Urban Månsson.

– Vad kan vi i andra branscher lära oss av detta? Hur ser det ut i till exempel byggvärlden? Jag kan konstatera att problemen är stora och utbredda i byggsektorn. Det gäller såväl på kontor som på byggarbetsplatser men dessvärre också bland ungdomar på yrkesutbildningar.

Urban Månsson hänvisar bland annat till studentflaken från byggutbildningar som uppmärksammades i somras. Här fanns våldsamma, sexistiska och kvinnoförnedrande texter.

– Årets Isabelle-stipendiat, elektrikern Karolina Dahl, uppmärksammade tidigare i år kvinnoförnedrande klotter och machoattityder i sin jobbvardag. Jag har själv haft en rad samtal med kvinnor i byggsektorn som berättat om kvinnoförnedrande attityder och ren mobbing av kvinnliga medarbetare.

”Jämt på jobbet” för kommunikation och utbildning
Urban Månsson konstaterar att flera aktörer inom byggsektorn arbetat aktivt för att motverka sexism och för att locka fler kvinnor till byggindustrin. Byggnads och Byggcheferna har satsat på kampanjen ”Stoppa machokulturen”. Med Isabelle-stipendiet lyfter branschen fram kvinnliga profiler inom byggsektorn.

– Men problemen finns kvar – vi måste göra mer. Och nu gäller det att vi inte släpper taget om denna så angelägna fråga, bara för något annat ”viktigare” dyker upp. Därför gör Svensk Byggtjänst en långsiktig satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektorn. Vi kommer att lägga särskilda resurser på att kontinuerligt rannsaka och bevaka vad som händer i denna fråga inom byggbranschen, berättar Urban Månsson.

– Vilka missförhållanden och utmaningar finns i vår verklighet? Och vilka exempel kan visa på hur det ska vara och hur man når dit? Vi ska kontinuerligt arbeta fram ett material som kan användas för utvecklings- och utbildningsarbete ute bland byggföretagen och i byggutbildningarna.

Materialet kommer löpande att kommuniceras på byggtjanst.se under vinjetten ”Jämt på jobbet”. Det kommer sedan att sammanfattas och presenteras i särskilda rapporter. Även särskilda undersökningar i frågan kommer att genomföras och publiceras.

Upprop till andra branscher
– På detta vis vill vi också uppmana och utmana aktörer i andra branscher att göra samma typ av satsningar. #metoo har visat att det behövs inom akademi, sjukvård, industri, handel, it, finans och alla andra branscher i Sverige, säger Urban Månsson.

– Det behövs satsningar för egen rannsakan, kunskapsspridning och utbildning i alla branscher! Och låt oss stötta och inspirera varandra och samverka för ett arbetsliv med nolltolerans mot sexistiska och ojämställda beteenden och attityder.

Urban Månsson avslutar debattinlägget i Dagens Industri med följande upprop till alla branscher i svenskt näringsliv:

”Kan vi mötas i april 2018, ett halvår efter att #metoo briserade i Sverige, för att dela med oss till varandra av våra misslyckanden och konkreta framsteg för att motverka sexism och för ett bättre arbetsliv för alla? Kan vi göra en gemensam utvärdering och ny plan i oktober 2018 – ett år efter #metoo slog igenom?

Belöningen för er som antar utmaningen blir inte bara en best practice, men även möjligheten till ett långsiktigt ansvarstagande och sundare arbetsliv som bär framåt i tiden i alla branscher, från gräsrötter till ledning.”