Ludwigsplatz i Darmstadt är föremål för Zumtobels aktuella utomhusbelysningsstudie, vars resultat offentliggörs i början av 2017. Utifrån tidigare goda erfarenheter, har den virtuella tekniken valts för för denna studie.

I en studie i Tyskland används bland annat Virtual Reality for att undersöka den känslomässiga effekten av ljussättning utomhus. Undersökningen, vars resultat kommer att presenteras i början av 2017, använder VR-.glasögon för att isolera ljussättningen av Ludwigsplatz i Darmstadt.
Uppdraget att ljussätta det något trista torget gavs till ett antal arkitekturstudenter vid Darmstadts tekniska universitet. De bästa av deras kreativa och konkreta förslag gavs sedan till Professor Greule, som leder fakulteten för design, media och information på högskolan för tillämpad vetenskap i Hamburg och är expert på ljusdesign och virtuella system.
För att undersöka den känslomässiga effekten av de olika belysningsförslagen bestämde man sig för att använda Virtual Reality. På så sätt kunde de isolera själva ljussättningen från andra påverkansfaktorer som väder och mängden människor som befann sig på den verkliga platsen.
Deltagarnas emotionella uppfattning och orientering baserat på de olika ljusvarianterna nattetid registrerades.
VR-laboratoriestudier har stora fördelar för att isolera emotionella reaktioner till ljussättningen, men samtidigt riskerar man försämra den externa validiteten. Därför planerar man också för en ny undersökning av det konkreta rummet.

Om de sammantagna studierna ger övertygande resultat, kan nya användningsområden för framtida VR-tillämpningar i ljusbranschen utvecklas, som t.ex. digitala showrooms centrerade kring ljussättning.