Den 17 november hölls konferensen “Gröna lösningar skapar levande städer” i Stockholm. Konferensen arrangerades av partners inom projektet C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

Konferensen tar avstamp i frågeställningen om behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur och på vilket sätt detta bidrar till att skapa hållbara och attraktiva städer, även när städerna
blir alltmer tätbebyggda.

Miljöminister Karolina Skog berättade om regeringens satsningar i årets budget för att främja ekosystemtjänster i städerna.

Christina Wikberger, Stockholms stad, berättade om projektet C/O City, som arbetat med att ta fram kunskap, verktyg och piloter för att underlätta planeringen av ekosystemtjänster i städerna. I projektet ingår 12 aktörer från samhällbyggnadssektorn och projektet har haft finansiellt stöd från Vinnova sedan 2102.

 

De parallella sessionerna handlade bland annat om nyttor och värden med ekosystemtjänster samt olika verktyg och ”Sanningar och myter” om gröna tak och väggar.

I den avslutande panelen medverkade bla Stockholms stad miljöborgarråd Katarina Luhr (MP), representant från Boverket samt Niklas Svensson, numera utvecklingsansvarig på White arkitekter.